วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กรณีศึกษาเหตุการณ์เพลิงไหม้รุนแรงในอดีต

กรณีศึกษาเหตุการณ์เพลิงไหม้รุนแรงในอดีต

 เหตุการณ์เพลิงไหม้และความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีต เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มีการกำหนดมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยขึ้น เพื่อความปลอดภัยต่อคนและทรัพย์สิน

1. ไฟไหม้โรงแรมรอยัล จอมเทียน พัทยา วันที่ 11 กรกฏาคม 2540 เวลา 9.30 น.
-สถานที่เกิดเหตุ 
ห้องครัวชั้นล่างของโรงแรมรอยัล จอมเทียน พัทยา
-สาเหตุเริ่มต้น 
Human Error ในการเปิด-ปิดถังก๊าซ ทำให้ก๊าซรั่วไหลไปกระทบเปลวไฟจากการประกอบอาหารในห้องครัว จึงเกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากพื้นโรงแรมส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่ติดไฟได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นพรม ผ้าม่าน เฟอร์นิเจอร์ไม้ ประกอบกับที่ตั้งอาคารอยู่ติดกับทะเลจึงมีลมพัดแรง ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว
-สาเหตุทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรง และมีผู้อาศัยในโรงแรมเสียชีวิตจำนวนมาก
ทางหนีไฟไม่ได้มาตรฐานอาคารสูง
ไม่ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System)
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ไม่ทำงานขณะเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในการระงับเหตุ
-ความเสียหาย
เสียชีวิต 91 ราย และอาคารเสียหายทั้งหมด
-แนวทางแก้ไข
ควรดำเนินการปรับปรุงตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

2. ไฟไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตา วันที่ 10 พฤษภาคม 2536 เวลา 16.00 น.
-สถานที่เกิดเหตุ 
อาคารจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ชั้น 1
-สาเหตุเริ่มต้น 
ไม่สามารถระบุได้ชัดเจน อาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร หรือทิ้งก้นบุหรี่ หรือการวางเพลิง
-สาเหตุทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรง และมีผู้อาศัยในโรงแรมเสียชีวิตจำนวนมาก
ทางหนีไฟไม่ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อจำนวนของผู้ใช้อาคาร
ไม่ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System)
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ไม่ทำงานขณะเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ขาดการบริหารจัดการ ควบคุมปริมาณและการจัดเก็บวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง
เจ้าหน้าที่ขาดความพร้อมในการรับมือในเหตุการณ์
อาคารไม่มีการกั้นแยกพื้นที่
-ความเสียหาย
เสียชีวิต 188 ราย และอาคารเสียหาย 4 หลังมีสภาพโครงสร้างพังทลายจากอาคารวิบัติ

3.ไฟไหม้และการระเบิดถังบรรจุน้ำมันเบนซิน คลังเก็บน้ำมันไทยออยล์ ศรีราชา วันที่ 2 ธันวาคม 2542 เวลา 23.30 น.
-สาเหตุเริ่มต้น
Human Error ในการเปิด-ปิดวาล์ว ส่งผลให้น้ำมันล้นถัง ไอน้ำมันผสมกับอากาศและเกิดจุดติดไฟ จากประกายไฟของการสตาร์ทยานพาหนะขึ้น
-สาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรง
ความผิดพลาดของระบบตรวจสอบ ระบบสั่งตัดอัตโนมัติ และสัญญาณแจ้งเหตุภาวะที่เกิดการล้นถัง
ไม่มีระบบดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง โดยเฉพาะโฟมมีไม่เพียงพอต่อเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้น
ขาดผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน
-ความเสียหาย 600 ล้านบาท
เสียชีวิต 7 ราย บาดเจ็บ 17 ราย
ถ้งน้ำมันเบนซินเสียหาย 4 ถัง
อาคารสำนักงาน อาคารสถานีดับเพลิง อาคารศูนย์พยาบาล อาคารซ่อมบำรุง โรงกลั่นฯ เสียหายและพังทลาย
รถยนต์ดับเพลิง 5 คัน รถยนต์ 15คัน รถจักรยานยนต์ 3 คัน
บ้านเรือนราษฎรบริเวณใกล้เคียงเสียหายบางส่วน 322 หลังคาเรือน

สรุป
ระบบป้องกันอัคคีภัยจึงมีความสำคัญได้ถูกพัฒนาเพื่อให้อัตราการเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ อัตราการเสียชีวิต และทรัพย์สิน ลดน้อยลงไป

บทความโดย: http://www.integratedsecurity.co.th/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015772508202